Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. 29. april 1887

jeg skal tage fat, så snart jeg kan


Den 29d April 1887.
Havreholm.
pr Esrom

Hr. Dr. Edv. Brandes!

Jeg takker Dem meget for Deres velvillige Svar og det Forskud, jeg allerede har modtaget fra "Politiken"s Expedition. Jeg skal nu tage fat, så snart jeg kan, men må dog bede Dem intet at vente eller forlange den første Ugestid, da jeg har lovet at fuldføre et Arbejde til "Danmark"1, som jeg just er i Færd med.

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Danmark: Bidraget om "Vestfyn" til samleværket hvortil hans bidrag først blev afleveret i december 1887 (og udkom 14.6.1888). tilbage