Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Jernbanehotellet, København. 27. april 1887

så expedit som det ligger for min Natur

Jernbanehôtellet.
Onsdag.

Hr. Dr. Edv. Brandes !

Først må jeg takke Dem, fordi De ulejligede Dem med et så hurtigt Svar på min Forespørgsel.

Det er ikke min Mening, at jeg strax vilde have hele det Forskud, hvorom der måtte være Tale; blot at jeg kunde få en 100 Kr strax og så – når disse var afskrevne, og De vedvarende kunde ønske mit Medarbejderskab – et yderligere, lignende√ Forskud. Naturligvis havde jeg intet som helst imod at få mere strax, men nødvendigt for mig er det abs ikke absolut.

Jeg skulde da til Gjengjæld love at være så expedit, som det overhovedet ligger for min Natur, med Artikler.

I Håb om, at De efter dette atter 2 vil lade høre fra Dem

Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan
Havreholm
pr Esrom