Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Jernbanehotellet, Halmtorvet, København. 26. april 1887

jeg kan ikke arbejde uden et Forskud


Mandag den 26d April 87.
Jernbanehôtellet
Halmtorvet
K.

Hr. Dr phil Edv. Brandes!

For ikke at trætte Dem med et nyt Besøg, tillader jeg mig at skrive Dem til i Anledning af en Ytring af Dem forleden, der lod mig forstå, at jeg ikke vilde være uvelkommen i "Politikens" Spalter, når jeg havde noget, jeg skulde have sagt.

Jeg vilde nu nemlig gjærne tilbyde "Politiken" en Række af Artikler, som jeg vilde betitle "Fra Alfarvej"1 el. lign, indeholdende væsentlig oplysende Skildringer fra Landlivet, i Lighed med Pastor Junges hundred År gamle "Den sjællandske Bonde"2.

At jeg ikke talte derom forleden, ligger i, at jeg i Mellemtiden – efter min oprindelige Bestemmelse – har tilbudt "Tilskueren" lign. Skildringer, blot√ under en lidt anden Form, fordi jeg mente, at jeg 2 sligt passede bedst til et Tidsskrift. Men Redaktøren3, hvem jeg tilskrev derom, har ikke værdiget mig et Svar.

Muligvis ligger dette i en Omstændighed, der måske også vil træde hindrende i Vejen over for "Politiken", idet jeg desværre for Øjeblikket ikke er√ så heldig stillet, at jeg kan udarbejde de nævnte Ting uden et Forskud; og da jeg ikke aner, om "Politiken" er vant til den Arbejdsmetode og overhovedet indlader sig på den Slags Ting, vilde jeg bede Dem at vise mig den Venlighed med et par Ord at oplyse mig om, hvorvidt der kan være Udsigt til et sådant Medarbejderskab.

Deres ærbødigst forbundne
Henrik Pontoppidan

Da jeg gjærne vilde rejse her fra Byen i Morgen, vilde jeg være Dem dobbelt taknemmelig for et omgående Svar.

 
[1] Fra Alfarvej: blev først brugt som undertitel til Den gamle Adam. Skildring fra Alfarvej, 1894. tilbage
[2] "Den sjællandske Bonde": Den nordsjellandske Landalmues Characteer, Skikke, Meninger og Sprog, udg. 1798; andet oplag 1844. tilbage
[3] Redaktøren: Niels Neergaard. tilbage