Henrik Pontoppidan til Edvard Brandes
Sendt fra Havreholm pr. Esrom. 12. januar 1887

mine journalistiske Evner bedrøvelige


Onsdag Aften.
Havreholm.
pr. Esrom.

Hr. Dr. Edv. Brandes!

Hjemkommen fra en Rejse1 har jeg just modtaget Deres venlige Brev. Dersom det blot var mig muligt, skulde det være mig en sand Glæde gjennem "Politiken" at bidrage om end nok så lidet til en "Ophidselse" i Kjbhvn; men mine journalistiske Evner er desværre mere end bedrøvelige, og hvad min krigerske Stemning angår, da er den for Øjeblikket√ fuldkommen udsnydt gjennem en grundmuret Forkjølelse, som omtalte Rejse har skaffet mig på Halsen.

Skulde imidlertid – som jeg håber – denne forsvinde inden Valgene2, og 2 kan et eller andet passende komme mig i Pennen, skal jeg tillade mig at sende Dem det.

Med Højagtelse
Deres ærbødige
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Rejse: dens mål er ukendt. tilbage
[2] Valgene: Estrup udskrev hvilken dato? folketingsvalg til 28.1.1887. tilbage