Edvard Brandes til Axel Lundegård
Sendt fra Charlottenlund Station. 27. maj 1888

vor Æstetik

Charlottenlund Station.
27 Maj 88.

Kære Lundegård!

Tak for det tilsendte "Aftonblad"; det er vel Nordensvan, som omtaler mig saa elskværdigt.

Det glæder mig, at De blev citeret i "Politiken"; det keder mig, at jeg saa sjældent træffer Dem i den nærmeste Tid.

Skrev De noget om Geijerstams Farce1. Mig forekom det, at Skram havde ødelagt dens bedste Betingelser. Men han bliver efterhaanden ufejlbar. 2 Se saaledes hans Artikel2 i sidste Tilskuer, hvor Vogt3 prises paa store Sider, medens Pontoppidan affejes med 10 Linier4. Jeg forstaar slet ikke dette. Jeg er mig bevidst ogsaa paa en Tid, hvor P. stod mig fjernt – og heller ikke nu staar han mig da nær – at have interesseret mig levende for hans Talent. Vogt er mig ligegyldig. Jeg begriber heller ikke hans Stilprøver af Madsens5 Noveller. Indholdet er jo dog det hele (og Formen ikke videre forskellig fra Indholdet√) for vor Æstetik.

Men maaske har De slet ikke læst 3 Skrams Artikel.

Nu er her koldt, men vi har havt et Par dejlige Dage. Jeg bestiller ingenting, jeg har endda drevet det til at arbejde i Haven, luge, spade, rive. Il faut cultiver son jardin, sagde Candide. Man bliver bestandig mere uafhængig i dette Land af hvad der sker, eller ogsaa sker der ingenting, som vedkommer dannede Mennesker.

I Haab om engang at faa Dem herud, naar det bliver varmt

Deres
E. B.

 
[1] Farce: muligvis Geijerstams Svärfar. Lustspel i 4 akter (1888). tilbage
[2] Artikel: Erik Skram: "Litteraturoversigt I", i Tilskueren, maj 1888, s. 402-419. tilbage
[3] Vogt: Nils Collett Vogt (1864-1937), norsk digter. tilbage
[4] 10 Linier: om Isbjørnen; se anmeldelsen. tilbage
[5] Madsen: Oscar Madsen (1866-1902). tilbage