Edvard Brandes til Axel Lundegård
28. juli 1888

hader pæne Stykker og Bøger

Lørdag [28.7.18881].

Kære Ven!

Hermed sender jeg Dem Manuskriptet tilbage med Tak for Laan. Jeg synes ikke en Døjt om Stykket2, og jeg har aabenhjærtigt sagt det. De maa ikke blive ærgerlig herover; nu da Ernst Ahlgren3 er død, trænger hun ikke til en Kritik, der er mindre retfærdig end jeg kan præstere. Jeg hader alle de pæne Stykker og Bøger, som vi ikke kan slippe for selv af de elskværdige og brave.

Men min Anskuelse maa forsvare sig selv. Kun at De vil være ked af Haardheden, piner mig lidt. Jeg har sat mig paa at sige Sandheden – det vil sige min Sandhed (efter Deres vel rigtige Mening). Vi ses maaske imorgen Aften.

Jeg havde Besøg af Verdandis4 Ordförende 2 Hr. David Bergström5 idag. Han synes mig hæderlig og rettænkende, men just ikke genial. Han vilde have Georg til Foredragsholder. Fra mig tog han til Strindberg, der efter hans Fortælling skriver paa en Præstegaardsroman og har opgivet 2 Del af Hemsöborna6.

Stakkels Geijerstam, der gjorde Fiasko. Og Gud véd, hvad der venter ham med "Åkerman".

Idag har en bandsat Tyv stjaalet mine nye varme Bukser. Det var et haardt Slag i denne Sommer.

Venligst Hilsen
Deres
E. B.

 
[1] Victoria Benedictsson blev begravet torsdag 26.7.1888 (kl. 12 fra Vestre kirkegårds kapel), brevet er sandsynligvis skrevet lørdagen derefter. tilbage
[2] Stykket: sandsynligvis et skuespil som Lundegård og Benedictsson har skrevet i fællesskab. tilbage
[3] Ernst Ahlgren: pseudonym for Victoria Benedictsson, der døde 23.7.1888 i København for egen hånd. tilbage
[4] Verdandi: progressiv studenterforening i Uppsala, pendant til Studentersamfundet i København. tilbage
[5] David Bergström: (1858-1946), ordförande i Verdandi 1885—86 og 1888—89, senere diplomat og journalist. tilbage
[6] Hemsöborna: roman, 1887. tilbage