Edvard Brandes til Axel Lundegård
9. august 1888

omsætte istedetfor oversætte

Jeg har ikke andet Papir
Torsdag d. 9 Aug. 88.

Kære Lundegård!

Hermed Stykket1. Jeg har rettet en Del, som De ser, dog maaske ikke meget nok. Jeg har ladet staa, hvad der gav Stil, men muligvis ikke kan møde de strængeste Fordringer.

Skønt jeg beundrer den Dygtighed, De udfolder i Dansk, fraraader jeg Dem dog den Art Forsøg. Jeg tror nemlig, at De meget bedre 2 vil kunne skrive originalt paa Dansk – ifald De kan tænke paa dette miserable Sprog – end De kan oversætte fra Svensk, hvor De let fristes af de nærliggende Ord til at omsætte istedetfor oversætte. Her i denne Pjes er der Ting, som De ikke bør begaa – fordi dumme Folk vilde overfalde Dem – samtidig med en mig forbavsende Kundskab.

3 Stykket er vist bleven mere samlet end da jeg saa' det. Tamt er det og jeg tror ikke paa den Art Mennesker. Men det er net gjort, godt tænkt, behændigt udført og har stærke Chancer for at blive spillet og gøre Lykke selv i de bedste Kredse.

Jeg vil fraraade Dem at gaa til Bloch2. Han vil ikke interessere sig for et Stykke, hvori der ingen Rolle findes for hans Frue3 og som 4 ellers ikke vil tiltale hans raffinerte Smag. Desuden er Bloch ogsaa af den Grund en Omvej, at han ikke er Autoritet ved Theatret√ og at Fallesen4 lider, at man henvender sig direkte til ham. – Imidlertid, gør som De synes! Maaske sender Bloch Dem selv til Fallesen.

Fru Hennings5 maa vel spille Damen. Og Herrerne? Skal Dr. være Emil Poulsen6, maa vel Zangenberg7 puste sig op som Lyrikeren. De har jo Ret at besætte.

Deres
Edvard Br.

 
[1] Stykket: muligvis I Telefon, Bagatel i 1 Akt af Ernst Ahlgren, som blev førsteopført på Casino 26.8.1888. (Danske Litteraturpriser). tilbage
[2] Bloch: William B. (1845-1926), sceneinstruktør ved det kgl. Teater. tilbage
[3] hans Frue: Anna Bloch f. Lindemann (1868-1953), skuespillerinde ved det kgl. Teater. tilbage
[4] Fallesen: Edvard F. (1817-94) chef for det kgl. Teater 1876-94. tilbage
[5] Fru Hennings: Betty Hennings (1850-1939), skuespillerinde ved det kgl. Teater. tilbage
[6] Emil Poulsen: (1842-1911), skuespiller ved det kgl. Teater. tilbage
[7] Zangenberg: Christian Z. (1853-1914), skuespiller ved det kgl. Teater. tilbage