Edvard Brandes

Se hele korrespondancen mellem Henrik Pontoppidan og Edvard Brandes:

Søgning i breve fra og til brødrene Brandes.

Se også Det Kongelige Biblioteks skanninger af de originale breve; åbner man linket i et nyt vindue, kan man sammenholde original og afskrift.