Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 24. marts 1884

hellere holde sig lidt for meget tilbage

Hjørlunde By.
Mandag. [24.3.1884]

Kjære Ven!

Ved at renskrive den medfølgende Rusticus-Artikel1, ser jeg, at den er urimelig lang, og jeg frygter næsten for, at I ikke vil kunne tage den på én Gang i Søndagsnummeret, da I vel næppe har været forberedte på en sådan Længde. To Spalter har vi en Gang talt om som det normale for en sådan Artikel; men det, jeg sender i Dag, er næppe mindre end tre, og skulde – hvad der jo ubetinget var heldigst – hele Fortællingen i, bliver det sikkert over fire. Du har naturligvis fra min Side fuldstændig frie Hænder til at skjære den over eller vente med den, til I får bedre Plads – hvad du vil. Har I Plads til den i næstkommende Nummer (dersom I overhovedet vil have den) skal Slutningen (omtrent et Brevark fuldt til) være i Sværtegade 32, Onsdag Morgen Klk 8; vil I dele den (eller helt opsætte til næste Nummer), så – ja så kommer Slutningen ligefuldt Onsdag Morgen, men i så Fald er der jo nok i det tilsendte, blandt hvilket der vel også kan findes passende Steder at skjære over på. Slutningen kan jeg dårligt sende med nu, da jeg gjærne vil se at få den lidt bedre ved at arbejde en Timestid på den 2 i Morgen. Der er nemlig kommet Fremmede ind ad Døren, så jeg er forhindret nu.

Tak for i Dag for otte Dage siden; det var en overordentlig fornøjelig Aften. Og Tak for dine sidste Ord i dit sidste Brev. Jeg håber for mit Vedkommende altid det samme.

Mit Besøg hos Brandes var et sådant, som en Sammenkomst mellem to så forskjellige Mennesker må blive; men for Resten meget interessant. Vi talte mest om Drachmann, og det endte egentlig med, at han (Br.) – meget spydig – presenterede mig for en Trediemand som "Medlem af den danske Bevægelse"3. Jeg fortryder ingenlunde mit Besøg, men giver dig for Resten Ret i, at man hellere må holde sig lidt for meget tilbage overfor sligt, end det modsatte.

Jeg håber snart at komme ind til Byen og at kunne gjøre dig min Takke-Visit i din sædvanlige Avdienstid4.

Med venlige Hilsner.

Din heng.
Henrik P.

 
[1] Rusticus-Artikel: Det drejer sig om "Fra Landet" (PCA 23). Den blev udskudt og først bragt 6.4 i Ude og Hjemme og var på 5½ spalte – altså endnu længere end HP havde bebudet. Er det GBs stempling af HP som medlem den danske bevægelse der får den – allerede da? – uafhængighedsivrige HP til at slå bak? tilbage
[2] Sværtegade 3: Her havde Ude og Hjemme "Hovedexpedition", og her holdt hovedredaktøren F. Hendriksen til. tilbage
[3] "Medlem af den danske Bevægelse": går enten på, at HP med Isbjørnen har ydet bidrag til Morgenbladet, efter at "europæerne" er blevet smidt ud, og det blev han i øvrigt ved med ind i 1885 og (med "Nekrolog") også i 1886; eller GBs bemærkning går på at HP i samtalens løb har talt varmt om Drachmann. tilbage
[4] sædvanlige Audienstid: iflg. gentaget oplysning i Ude og Hjemme "træffes Otto Borchsenius i Reglen hver Dag fra Kl. 3-4 i sin Bolig, Amaliegade 14, 3. Sal. Se f.eks. U&H, Nr. 334. tilbage