Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 22. marts 1884

min næste Rusticus

Hjørlunde By.
Lørdag. [22.3.18841]

Kjære Ven!

Jeg har tænkt på dit Forslag, men – du véd, hvor slet jeg er til den Slags Ting – og da jeg endnu ikke har kunnet hitte på noget passende, mener jeg det bedst strax at sende Billedet2 tilbage med min Beklagelse af, at jeg ikke denne Gang kan være til Tjeneste. Jeg skal se, om jeg ikke ved Lejlighed kan finde på en passende Indledning, når en sådan er nødvendig, men altså: for Øjeblikket vil min Gejst intet udlade i den Retning.

Jeg sidder netop med Hovedet fuldt af min næste Rusticus, som jeg håber skal blive rigtig god, og som jeg skal sende dig, så snart den er færdig.

Med de venligste Hilsner – og endnu en Gang min Beklaelse, i Hast

Din hengv.
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering. tilbage
[2] Billedet: Exners tegning der (så alligevel) bliver brugt til den næste Rusticus-artikel? tilbage