Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 24. februar 1884

rejser ... til ... skjult Sted

[påtegnet:] [Febr. 84] Hjørlunde By.
Søndag Aften. [24.2.18841]

Du vil sikkert forstå, kjære Ven! at jeg må sunde mig lidt efter den Sinkadus2 du venskabeligst har tilsendt mig. Indtil da derfor kun min bedste Hilsen. I Morgen tidlig rejser jeg bort – til et eller andet skjult Sted, jeg vèd ikke hvor. Derfra vil du atter høre fra mig.

Din heng.
Henrik Pontoppidan

 
[1] Skjerbæks datering. Dette udaterede brev er med fremmed hånd (Otto Borchsenius' formentlig) dateret [Feb. 84]. Da Pontoppidans kone den 4. februar fødte datteren Johanne, og Pontoppidan både den 9. og den 16. s.m. skrev breve til Borchsenius, må herværende brev formentlig være fra enten søndag den 17. eller snarere – som Skjerbæks mener – søndag den 24. tilbage
[2] Sinkadus: Borchsenius' anmeldelse af Landsbybilleder i Ude og Hjemme, 20. jan. 1884 havde rummet megen kritik. Man kan spørge om det også kan være OB der har skrevet den usignerede anmeldelse i Morgenbladet den 3. februar? Men da der foreligger flere breve fra mellem disse datoer og dette brev, må sinkadusen formentlig bestå i noget andet. Der blev dog ikke offentliggjort andre anmeldelser af Landsbybilleder før efter den 24. febr. Man kan selvfølgelig også spørge om brevets datering til "Febr. 84" overhovedet er rigtig. tilbage