Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 9. februar 1884

så snart jeg har en Ovn varm

[m. fremmed hånd: Jan. 84] Hjørlunde.
Lørdag Aften.

Kjære Ven! Du må sikkert, efter dit Brev at dømme, være forkert underrettet af Hendriksen. Jeg fik for nogen Tid siden Exners Billede sendt fra ham med Anmodning om "ved Lejlighed" at skrive noget til det. Jeg svarede tilbage, at jeg skulle se, hvad jeg kunde gjøre ved det, skjønt Billedet i sig selv ikke skulde opfordre mig dertil, – sådan omtrent svarede jeg. Du vil altså se, at der slet ikke er tale om noget bestemt Løfte, endnu mindre om√ nogen bestemt Tid, inden hvilken Løftet skulde være holdt, og allermindst om noget "aftalt" Billede, som jeg nu ikke vil bruge. Da jeg derfor fik dit Brev Tirsdag om at sende noget til Onsdag, troede jeg ikke at komme på tværs af noget ved at svare, at jeg intet havde denne Gang; thi disse Rusticus-Artikler – i det Hele taget – skulde jo kun være noget, jeg skrev, når jeg havde en ledig Aften og Lyst, ikke noget bindende, som jeg måtte lægge andre Arbejder til Side for; og da jeg hin Aften modtog dit Brev, sad jeg netop i noget andet1. Når du derfor finder mig at være et så "forskrækkeligt" Menneske og beder mig for Fremtiden "hellere sige Nej strax", så finder jeg, det er uberettiget, da jeg aldrig m.H.t. det omtalte har sagt hverken ja eller nej, – og så håber jeg for denne Gang at have vasket mig så ren, at du ikke længere for denne Sags Skyld vil kalde mig et "forskrækkeligt Menneske".

Men først og fremmest håber jeg, du ikke tager mig disse Indvendinger ilde op; og når du derfor derfor 2 spørger, hvornår I kan vente et Bidrag, da kan jeg i denne vort Hus' forstyrrede Barseltid2 aldeles intet sige derom; men kun, at intet er mig til større Glæde end at skrive for "Ude og Hj", og at jeg altid skal sende et Brød, så snart jeg har en Ovn varm, og strax det kommer ud af den.

Med mange venlige Hilsner

Din hengv.
Henrik Pontoppidan.

P. S.
M.h.t. Exners Billede skal jeg dog nu gjøre det Løfte at skrive en Fort. til den>det (under mit eget Navn sandsynligvis), således at du skal have den inden Tirsdag otte Dage, altså til næst-næste Nummer.3

 
[1] noget andet: Frem til 6.4. offentliggjorde HP intet. Den første længere tekst ("andre Arbejder") er de seks afsnit af "Pigen Marthas Historie" hvis offentliggjørelse begyndte 29. juni. tilbage
[2] Barseltid: HPs kone havde født Johanne den 4. febr. "Barsel" er normalt ikke et ord der bruges om tiden før selve fødslen; derfor kan brevet ikke (som angivet af vistnok Borchsenius' (senere?) datering være fra januar. tilbage
[3] næst-næste Nummer: Teksten "Fra Landet" til Exners tegning blev skrevet under mærket Rusticus, og den kom først i bladet den 6. april. tilbage