Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 5. februar 1884

en lille Pige til Verden

[påtegnet:] [Febr. 1884] Hjørlunde By.
Tirsdag Nat. [5.2.18841]

Kjæreste Ven!

Når jeg fortæller dig, at Marie – efter et Døgns streng Dyst – i dette Øjeblik bragte en lille Pige2 til Verden, vil du sikkert tilgive mig, at jeg denne Gang besvarer dine venlige og vittige Vers med disse Par korte Liniers tørre Prosa og en simpel Tak.

Når roligere Tilstand ere indtrådte, skal du atter høre fra mig. Kun så meget, at om alt [eller: det] for Fremtiden går vel, skal jeg om nogle Dage sende dig 3 Småfortællinger, som jeg blot mangler at renskrive. Den ene af dem er naturligvis den, du havde hos dig forleden.

Med vore venligste Hilsner

Din hengv.
Henrik Pontoppidan.

 
[1] jf. Maries nedkomst. tilbage
[2] Pige: Johanne Elisabeth Pontoppidan, født 4.2.1884. tilbage