Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjølunde. 18. december 1883

Smørerier

Hjørlunde
Tirsdag

Kjære Borchsenius!

Det glæder mig, at De har kunnet benytte begge mine to Smørerier1, hvoraf navnlig det sidste er skrevet med feberrystende Hånd. Jeg har nu ligget til Sengs i et Par Dage (Slim ved Lungerne), men tænker nu allerede på at gjøre Udflugter. Ifald det derfor ikke skulde komme igjen, skal det være mig en stor Glæde at komme til Dem på Fredag.

Tak for de venlige Ord om "Landsbybilleder"ne i Søndags2, og Tak i det Hele

fra Deres hengv.
Henrik Pontoppidan

Jeg skal med Fornøjelse en af Dagene skrive en Rusticus-Artikel3

 
[1] Smørerier: Det må dreje sig om "En Fiskerrede" trykt i Ude og Hjemme 4.11.1883 og "Krøyers Frokostscene" trykt samme sted 23.12.1883. tilbage
[2] i Søndags: I Ude og Hjemme for 16. december skrev Borchsenius i en oversigt om "Henrik Pontoppidans lige i disse Dage udkomne "Landsbybilleder" (Gyldendalske Boghandel) , en Samling af fem større og mindre Fortællinger. Da imidlertid "Ude og Hjemme" (...) har bragt (...) et Par af "Landsbybillederne", håbe vi, at vore Læsere selv vil søge Fortsættelsen (...) af de andre Stykker i Pontoppidans interessante og friske Samling. tilbage
[3] Rusticus-Artikel: "Fra Landet" i Ude og Hjemmes julenummer 23.12.1883. Ved senere optryk fik artiklen overskriften "To Venner" tilbage