Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 30. oktober 1883

at jeg kan få min Villie

[påtegnet:] [Oct 83]
[på højkant i øverste venstre hjørne:] Jeg har også i Korr. tilladt mig at angive, at Fortællingen1 er af en Samling, der snart vil udkomme.
Dette var jo nemlig efter vor Aftale, og noget, jeg ikke tør give Afkald på.
Hjørlunde.
Tirsdag. [30.10.18832]

Kjære Borchsenius!

De véd, hvor gjærne jeg vil gjøre såvel Dem som "Ude og hj" tilpas. Men i dette Tilfælde må jeg dog anråbe Dem om at gjøre alt, for at jeg kan få min Villie. Jeg synes slet ikke at kunne forsvare, at Fortællingen bliver delt, og at den Stemning, jeg har fået arbejdet op (forhåbentlig i det mindste) – bliver brudt. Jeg kan for Resten heller slet ikke tro, den vil nå op til mere end 10 Spalter3, , efter det, jeg nu har fået; det er nemlig over Halvdelen og udgjør dog næppe 6.

Skulde det ikke desto mindre vise sig at være umuligt, da har jeg – med tungt Hjærte! – i Korr. angivet det Sted, jeg finder må være mest passende (eller mindst upassende) til at bryde på.

I Håb om, at De i alle Fald forstår og tilgiver et Faderhjærtes Fortvivlelse er jeg i stor Hast

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Fortællingen: "En Fiskerrede" der kom i Ude og Hjemme 4.11.1883 og senere i bogen Landsbybilleder på Gyldendal i december 1883. tilbage
[2] Skjerbæks datering. tilbage
[3] 10 Spalter: i Ude og Hjemme fyldte den netop 10 spalter. tilbage