Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 26. oktober 1883

en morsom Dag

[påtegnet:] [Oct 83] Hjørlunde.
Fredag. [26.10.18831]

Kjære Borchsenius!

Tak for i Går; det var en morsom Dag. Jeg sender hermed Slutningen og håber, jeg må få Lov til selv at læse 1st Korr.2 – altså få den herud. – Blot disse Par Linier i den største Hast med mange venlige Hilsner

fra Deres
hjærtelig hengivne
Henrik Pontoppidan.

Da jeg kom hjem i Aftes lå her: "Från det unga Danmark"3 i en lidet smagfuld Udstyrelse.

 
[1] Skjerbæks datering med henvisning til brev til Jacob Hegel 20.10.1883 og udsendelsen af "Från det unga Danmark". tilbage
[2] Korr[ektur]: formentlig "En Fiskerrede", der blev trykt i Ude og Hjemme 4.11.1883. tilbage
[3] "Från det unga Danmark": bogen udkom 1.-7.11.1883, den indeholdt en svensk oversættelse af "Et Endeligt". tilbage