Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 10. september 1883 (eller senere)

et dejligt Digt

Hjørlunde
pr.
Slangerup.


Mandag [10-24.9.1883]1.

Kjære Borchsenius!

Jeg har i den sidste Tid været optaget af at ordne forskjellige private Sager (Optagelsen af mine Kartofler, Rensning af Kål etc.). Jeg har også været i Sverrig. Derfor hører De først fra mig nu.

Tak fordi De bestandig2 ønsker min Medvirken ved "Ude og Hj", som jeg ugentlig har så megen Glæde af. Men strax kan jeg dog ikke møde med et Bidrag. Jeg må dog nemlig nu se at få mine Papirer færdige i skikkelig Tid, så det ikke skal gå mig som forrige Jul3, – og jeg synes allerede at kunne spore min Efterårsfeber. Før jeg får en Bog færdig til Trykning (og herom tillader jeg mig en anden Gang at skrive udførligere) tør jeg ikke gribe an med noget nyt, og beder Dem derfor have mig undskyldt sålænge. – Det 2 skulle da netop være, at der manglede et originalt Bidrag til det første Nummer i Årgangen; en sådan Ære vilde jeg ikke lade mig gå af Hænde, og skulde i så Fald strax og hurtigt skrive en Fortælling, jeg har i Hovedet4. Men De har naturligvis sikret Dem anderledes Kræfter til at begynde den nye Æra med.

Altså: så snart, jeg bliver færdig med min Bog (hvilken denne nu end bliver5, skal det være mig en Glæde at tage fat på nogle – små eller store – Sager til det Blad, der har gjort mig så megen Gavn og som jeg her ønsker en lykkelig og rig Fremtid. –

Det var dog – næsten hele Vejen6 – et dejligt Digt, Drachmann's til Grundtvig. Richardts var forresten heller ikke tosset, skjønt det – især ved Siden af Drachms – var skrevet på denne gode gammeldags Sæbekjældermanér.

Venlig Hilsen til Dem og Hr. Hendrichsen7
fra Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] 10.9.1882: Brevet er dateret ud fra følgende kriterier: Drachmanns og Richardts digte til Grundtvigs 100 årsdag stod i Ude og Hjemme søndag den 9. september. Det første nummer i den nye årgang udkom søndag den 7. oktober. Brevet må altså være fra en af de tre mellemliggende mandage: 10., 17. eller 24. september. Et tilsyneladende følgende brev dateret Fredag og m.fremmed hånd påskrevet [Sept.83] kunne være det følgende brev der i så fald er fra 14., 21. el. 28. september. Det sandsynligste er vel at reaktionen på Grundtvig-digtene er umiddelbar. Først det næste brev synes at være et svar på et brev fra Borchsenius. tilbage
[2] bestandig: HPs seneste og i 1883 hidtil eneste bidrag til Ude og Hjemme var de to afsnit af "En Kjærlighedshistorie" 1. og 8. juli. tilbage
[3] forrige Jul: HP havde planlagt Sandinge Menighed til at udkomme til julen 1882; den udkom først i april 1883. tilbage
[4] en Fortælling, jeg har i Hovedet: Den næste fortælling HP gav fra sig, var "En Fiskerrede" (Ude og Hjemme 4. nov.) som derefter indgik i Landsbybilleder. tilbage
[5] min Bog: det blev Landsbybilleder. tilbage
[6] næsten hele Vejen: hvad HP kan mene hermed, er måske digtets femte og sidste afsnit rettet fra skrivestedet Holland til Danmark som en kvinde der kun elsker mænd uden tvivl i hjertet. tilbage
[7] Hendrichsen: F. Hendriksen var Ude og Hjemmes udgiver. tilbage