Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 15. august 1883

vi vil så gjerne se Dem herude

[påtegnet:] [Aug 83] Hjørlunde.
Onsdag. [15.8.18831]

Kjære Hr. Borchsenius!

Jeg håber ikke, De tog mig ilde op den smudsige Seddel, jeg var så fri at sende til Dem på fremmed Sted; den var nemlig oprindelig kun bestemt for Telegrafstationen og skreven i Coupéen mellem Kjbhvn og Fredriksberg. På sidstnævnte Station, hvor jeg søgte en Mand til at besørge Seddelen til Telegrafstationen, fik jeg at vide, at det var nemmere at sende Seddelen direkte til Winthersvej2 og der var ingen Tid til Omskrivning.

Jeg var nemlig kommen til at tænke på, at De muligvis nemmest nu – inden Skolerne igjen begynder – vilde kunne løsrive Dem fra Kjbhvn en Dags Tid eller to, og vi vil dog så gjerne en Gang 2 opnå at se Dem herude. – Jeg håber alligevel at De snart vil gjøre Alvor deraf. Tak for i Går – og for Alt.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæks datering: Brevet er skrevet før skolerne begyndte, men ikke tidligere end onsdag 15.8., da HP var på Skagen 16.7.-11.8.1883. tilbage
[2] Winthervej: Christian Winthers Vej tæt ved Frederiksberg Station. Her har Borchsenius formentlig besøgt enten Falkenstjerne i nr. 25 eller Hostrup i nr. 5. tilbage