Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 2. juli 1883

En blødgørende Varme

[Juli 833]
Hjørlunde.
Mandag.

Kjære Hr. Borchsenius!

Jeg skal i Morgen – Tirsdag – sende Dem Resten1 i det Håb, at det endnu ikke er forsilde; jeg har ikke været Herre over de Ting, der har bevirket Forsinkelsen, og beder Dem meget at undskylde den. Her er en Varme, som virker aldeles blødgjørende2 på mit Hoved. Det er på en Måde dejligt – men dog ikke godt. – Altså Onsdag Morgen bestemt skal De have det. – Med venlig Hilsen, i Hast

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

P. S.
Det skulde glæde mig meget, dersom De vilde udvirke, at jeg fik sendt et Expl. af det sidste Nummer af "Ude og Hj" – det, hvori Begyndelsen til "En Kjærlighedshistorie" er optaget.

 
[1] Resten: nemlig af "En Kjærlighedshistorie". tilbage
[2] blødgørende: Drachmann beklager sig også over varmen, i brev til Borchsenius af 6.7.1883. tilbage
[3] med fremmed hånd (formentlig Borchsenius). Måske mandag den ??? tilbage