Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 26. juni 1883

en lille Slutning

[Juli 833]
Hjørlunde.
Tirsdag [26.6.1883].

Kjære Borchsenius!

Ifølge Deres Brev, sender jeg samtidigt med disse Linier Manuskriptet til Bogtrykkeriet; en lille Slutning1, som på Grund af den ubarmhjærtige Hede endnu mangler, skal blive sendt sammesteds hen således, at den er der Torsdag Morgen – i det Håb, at det endnu er betids.

God Fornøjelse til Kunstnermødet2.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] Slutning: til "En Kærlighedshistorie" Formentlig de sidste fire afsnit. tilbage
[2] Kunstnermødet: Det skandinaviske Kunstnermøde i København fandt sted 2.-5. juli. tilbage
[3] med fremmed hånd (formentlig Borchsenius'.) tilbage