Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 18. juni 1883

i Livet findes ingen

Hjørlunde.
Mandag [18.6.1883].

Kjære Hr. Borchsenius!

Tak for den Velvillie, hvormed De også denne Gang har omtalt mig1. Jeg kan naturligvis så godt være enig med Dem om Bogens Mangler, – kun ikke, at dens Hovedmangel skulde være Mangel på Komposition. Jeg kan slet ikke anerkjende Regler i denne Henseende; thi i Livet findes ingen, – og kunde man her tale om Impressionisme, da vilde jeg nævne dette som den Retning, jeg stiler hen imod. En god Roman burde være som Livet; et Kaos af løsrevne Situationer blot med en rød Idétråd igj[ennem]; – et Mylr af Billeder som Perler på en Snor.

De tør absolut stole på, at den lille Skitse2 skal være hos Dem til på Søndag (eller Mandag Morgen). Jeg håber det skal blive en lille net Fortælling – med en måske noget revolutionær Tendens. – Hjærtelig Hilsen og Tak

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] omtalt mig: OB anmeldte 17.6. Sandinge Menighed i Ude og Hjemme. tilbage
[2] lille Skitse I juli (søndag den 1. og den 8.) stod "En Kærlighedshistorie" som dog på ingen måde kan kaldes lille; dog passer HPs karakteristik, "med (...) noget revolutionær Tendens", meget godt på den. Brevet kan under denne antagelse kun være fra den 18. juni. tilbage