Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 24. september 1883

Det regner Melankoli

[Sept 834]

Hjørlunde.
Fredag.

Kjære Hr. Borchsenius!

I Hast må jeg skrive et Par Linier inden Posten kommer.1 Jeg har med Tak modtaget Deres Brev, men må svare, at jeg for Tiden grumme, grumme nødig vil tage fat på noget Nyt. Disse kolde, mørke Efterårsdage2 trykker mig forfærdeligt. Jeg gjentager derfor min Bøn3, at De vil vente en lille Stund; jeg håber da at kunne gjøre noget Godt, som De vil have lidt Fornøjelse af; – men nu, da det bogstaveligt regner Snue og Forkjølelse og Melankoli ned fra Morgen til Aften, så – – – – er jeg dog bestandig Deres

hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] inden Posten kommer: nogle gange venter posten på et øjeblikkeligt svarbrev, andre gange kommer han måske ind på tilbagevejen. Men der er også den mulighed at HP til sidste øjeblik har udsat at svare på Borchsenius' henvendelse om bidrag til 1. nummer i den nye årg. jf. brev af 10.9. tilbage
[2] mørke (…) Efterårsdage: denne bemærkning trækker dateringen mod 1. okt. Metereologisk Institut kan meddele: "Med den 24. som undtagelse, regner det mere eller mindre fra morgen til aften, og ofte også natten med, fra den 22. til den 3. oktober. Og det er faktisk over hele landet. Temperaturen er 11-12 grader." [Bent Vraa til FB 15.1.2006] tilbage
[3] Bøn: i brevet af 10. sept. tilbage
[4] med fremmed hånd. tilbage