Henrik Pontoppidan til Otto Borchsenius
Sendt fra Hjørlunde. 6. oktober 1883

De må ikke blive vred

Hjørlunde By.
Lørdag.

Kjære Borchsenius!

Såsnart jeg får Lejlighed dertil skal jeg skrive den omtalte Fortælling. Til på Mandag er det umuligt, og jeg kan, desværre, ikke love noget til nogen bestemt Tid, da jeg først må være færdig med, hvad jeg har under Hånden. Før tør jeg ikke. Men såsnart min Bog er færdig til Trykning, skal jeg være til Tjeneste. – Blot disse Linier nu; om et Par Dage hører De udførligere fra mig. De må ikke blive vred, fordi jeg nu undslår mig; de må tro, det er nødvendigt.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan