Henrik Pontoppidan til Frederik V. Hegel
Sendt fra Hjørlunde. 4. oktober 1883 (udateret)

Landsbybilleder

[påtegnet:] 240
Hjørlunde By
pr. Slangerup.
Torsdag
[med fremmed hånd: 4. Okt. 1883]

Hr. Justitsråd Hegel!

De har sikkert allerede i nogen Tid ventet at høre fra mig. Jeg har imidlertid ikke villet skrive, før jeg havde forklaret mig for Hr. Schou, med hvem jeg nu har vexlet nogle Breve i den Anledning. Det gik for sig i al Venskabelighed. Men den Fortælling1, der skulde være udkommen på hans Forlag i dette Efterår, vil komme til at vente til efter Nyår, da det ikke vil være heldigt at få to Bøger ud samtidigt.

Jeg er derfor nu begyndt at samle sammen på de små Fortællinger, "Landsbybilleder", som De, Hr. Justitsråd, har været så god at tage på Deres Forlag. Det er vel ikke værd, de udkommer før temmelig nær mod Jul, eller Begyndelsen af Decb., så det haster vel egentlig ikke med Trykningen; dog vilde jeg bede Justitsråden med et Par Ord lade mig vide, når den helst må begynde; jeg skal da så vidt muligt indrette mig derefter.

Jeg færdigskrev i Går en lille Fortælling fra Skagen2, som jeg tror blev god, uden at være Drachmannsk. Foruden denne og "Vinterbillede" og "En Kjærlighedshistorie", som har været i "Ude og Hj", har jeg tænkt mig to Små med Emner fra landlige Fester, samt endelig en Større, der skulde slutte Bogen. Jeg har nok flere på Stabelen; men jeg har her villet holde mig til de af dem, hvori ( – efter Titlen: "Billeder" – ) det Beskrivende, det Malende har været mig det væsentligste, og jeg tror, at en sådan Ensartethed ingen Skade gjør for en så lille Bog. Jeg kan jo så ved anden Lejlighed samle de af dem, hvori det Fortællende tager Overhånd.

I Håb om, at De billiger dette, venter jeg nu at høre et Ord fra Dem om Trykningen.

Med særdeles Agtelse
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Fortælling: måske en hentydning til Mimoser. tilbage
[2] Fortælling fra Skagen: "En Fiskerrede". tilbage