Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Trelde, Fredericia. 27. juli 1904

lange Udsigter


27d Juli 1904.
Trelde.
pr. Fredericia.

Kære Bojesen!

Tegners Udkast1 gør jo et højst tiltalende Indtryk. Jeg tror dog ikke, at nogen vil forstå denne Billed-Rebus; men det er måske ingen Skade til, når blot Øjet tilfredsstilles. Jeg er lidt uklar over, hvornår De tænker at begynde på denne Serie. Måske afhænger dette af, til hvilket Tidspunkt "Lykke-Per" kan foreligge færdig, og hermed har det jo endnu lange Udsigter2. Baches Trykkeri3 er iøvrig overordenlig ekspedit; men vi begyndte jo for sent. Når De kommer tilbage fra Deres Udenlandsrejse, antager jeg at kunne sende Dem i 2 hvert Fald Begyndelsen af Manuskriptet til det afsluttende Hefte. Fortsættelsen af den gennemsete 1st Del sendes Trykkeriet idag eller imorgen; men forresten savner de endnu ikke Materiale derinde. Jeg skal gøre alt for at fremskynde både Trykkeriets og mit eget Arbejde; men at få dette færdigt tidlig på Efteråret er jo umuligt, dersom vi fastholder Planen om at lade den nye Udgave udkomme samtidig med sidste Hefte, og dette synes jeg absolut, vi skal gøre. – Motivet til Omslaget for 8d Hefte har jeg meddelt Dem (vistnok i mit sidste Brev); det var en stille Solnedgang og en stor, rolig, ubegrænset Havflade med enkelte, lange Dønningsbølger.

God Fornøjelse på Deres Udflugt; 3 De har sikkert nok fortjent den Ferie trods Deres mange Meddirektører og andre Medhjælpere. Her nyder vi ganske rigtig den pragtfulde Sommer, der gør os brune og fede – og dovne.

Deres hengivne
H. Pontoppidan

[Nederst på brevet Ernst Bojesens notater:]
— Livets Kilde
— gl Adam

 
[1] Tegners Udkast: til enten Den gamle Adam der udk. 1.11.1905, eller Borgmester Hoeck og Hustru der udkom 2.12.1905, men alts bgge(?) var planlagtår tidligere. tilbage
[2] lange Udsigter: er HP gået i stå med Lykke-Per A VIII? (FB) tilbage
[3] Baches Trykkeri: skal være: Fr. Bagges kgl. Hof-Bogtrykkeri, som trykte Lykke-Pers B-udgave. (Thieles Bogtrykkeri trykte A.) tilbage