Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 25. juli 1904

Tegners Udkast

[udateret1]

Kære Henrik Pontoppidan

Endelig sender Tegner mig Idag et Udkast til de "Smaa Romaner". – Jeg synes at de kan blive nydelige og fine, men hvad mener nu De?? Send mig venligst et Par Ord omgaaende, idet jeg nemlig forærer mig selv et Par Ugers Ferie, hvad jeg godt kan trænge til; men maaske ikke har fortjent, – jo gu' har jeg saa! – Kan De paa dette Tidspunkt sige naar sidste Lykkepér er færdig? Kommer den tidlig paa Efteraaret, hvad jeg haaber, bør der Fart paa Bagge med den nye Udgave, og dette bør der vel i hvert Fald. – Har De opgivet hvad Motiv Tegner 2 skal udføre til sidste Bind – jeg synes det forreste, – hvis ikke var dette ogsaa dejligt at have fra Haanden. –

I Haab om at De og Familien i fuldt Maal nyder den danske Højsommer

forbliver jeg
Deres hengivne
Ernst Bojesen

Skitserne udbedes tilbage.

[Påtegnet:] 0/665

 
[1] da EB i dette brev beder om et omgående svar, som HP sender 27.7.1904, daterer vi forsøgsvis brevet til mandag 25.7.1904. tilbage