Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Trelde, Fredericia. 7. juli 1904

1st Korr. læses på Trykkeriet

7d Juli 1904. Trelde
pr. Fredericia

Kære Bojesen!

Mange Tak for Pengene, for hvilke der hermed følger Kvittering. Deres Ord om Korrektur-Bombardementet gør mig lidt bange; til noget forceret Arbejde med Korrekturer får jeg i Øjeblikket vanskelig Tid; men 10-15 Ark om Måneden, ja indtil 20 Ark skal jeg påtage mig. – Og så vil De nok lade Trykkeriet vide, at jeg er vant til at få den 1st Korr. læst på Trykkeriet.

Og nu har jeg et Forslag til Dem og beder Dem at tage det under Overvejelse; det behøver i intet Tilfælde noget Svar. Jeg har undret mig over, at intet af Ruskin, der nu 2 er så moderne rundtom i Evropa, er bleven oversat på Dansk. Jeg veed, at der i Sverig er udkommen en hel Serie af hans mindre, så populært skrevne Afhandlinger, og at det, også boghandlermæssig set, har været et godt Foretagende. Var det ikke noget for Joh. Jørgensen at oversætte ham og indføre ham i den danske Læseverden? Dog kan jeg for en af Bøgernes Vedkommende give Anvisning på en Oversættelse1, der kan fåes ganske gratis ved Henvendelse til den bekendte norske Maler Fr. Collett2 (Oskarsgade 22, Kristiania). Denne Mand har oversat Ruskins Bog om "Kunstens Forhold til Staten" (et hos os aktuelt Emne) med Opofrelse af megen Tid, alene af Interesse for Sagen. – Som sagt, jeg anbefaler 3 Dem Tanken. De vilde sikkert mange Steder høste Tak, om De virkeliggjorde den.

Så kun en Hilsen fra Kone og Børn

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Oversættelse: "Det drejer sig om Ms.4° 4263 Fredrik Collett: Oversettelse til norsk av John Ruskin:"The political economy of art". Norsk tittel: "Staten og kunsten". 158 s. der befinder sig på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Oversættelsen blev aldrig trykt, hverken i Norge eller i Danmark. tilbage
[2] Collett: Fred(e)rik Collett (1839-1914) hørte hjemme i Lillehammer hvor HP, måske i 1901, har lært ham at kende. Han er nævnt i "En Vinterrejse for sin karske udendørsbilleder, men der er i øvrigt ingen brevlige spor af bekendtskabet. tilbage