Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 30. juli 1904

Smaa Romaner

30 07-04.

Kære Pontoppidan

Jo vist var det Meningen at de to Bind "Smaa Romaner" skulde kigge op af Efteraarets Blomsterbed i Aar! – Jeg sender Dem Politikens afkappede Pragtblomst1, for at De kan binde Hale til den og da sende mig den til Brug som Manuskript. – De aner ikke med hvilken Automobilfart at Bagge kan arbejde, naar Træskoene er sat i Gang, den er saa vældig at han kan forberede en Forfatter til Bidstrup2 paa mindre end en Maaned – ja Dem vilde han nu næppe faa Bugt med under to, for De er nu saa særlig godt begavet. Tegner har nu faaet Motivet og naar jeg kommer tilbage – knokkelstærk og med Energi i Øjet – saa ligger jo Begyndelsen til Pers Ende paa mit Bord. –

Tak!

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 629/738

 
[1] Pragtblomst: Dert må være tale om et eksemplar af "Livets Kilde", udkastet til Borgmester Hoeck og Hustru. tilbage
[2] Bidstrup: ældre navn for nutidens Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde. tilbage