Ernst Bojesen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 12. august 1904

slugvorne Sætter

12/8 4

Kære Pontoppidan

Tegner har Idag leveret mig de nydeligste Vignetter til de "Smaa Romaner", og vil jeg nu gerne have "Den gamle Adam" og "Livets Kilde" i Trykkeriet. – Den førstnævnte har jeg allerede givet Thiele og beder jeg nu Dem venligst sende den sidstnævnte i trykfærdig Stand. – Jeg skulde have været rejst for 8 Dage siden, men naaede det ikke, nu flyver jeg bort Imorgen for en halv Snes. Nansen og Forlaget ved Besked om Sagen. –

Lykkeper?? Har Bagge nok Brød til sin slugvorne Sætter?

Deres hengivne
Ernst Bojesen

[Påtegnet:] 665/762