En Vinterrejse

Nogle Dagbogsblade

En Vinterrejse udkom 13.11.1920 i første og andet oplag (henholdsvis 1250 og 750 eksemplarer). Tredie oplag udkom 1.12.1920 (i 1500 eksemplarer). Bogen blev altså i alt trykt i 3500 eksemplarer. Teksterne i de tre oplag er identiske.

I bogen er indarbejdet dele af artiklerne "Fra en Nordlandsrejse" (Politiken, 1905), "Gubben fra Aulestad" (Tilskueren, 1910) og "En Julerejse" (Illustreret Tidende, 1911). Sidstnævnte blev i 1915 under titlen "Et Rejsebrev" bearbejdet som bidrag til en påtænkt Skjoldborgbog der aldrig udkom; hertil er bevaret en korrektur og et manuskript (begge på KB i NkS 1839 (230) folio).

Anden udgave udkom 4.10.1930 med titlen "En Vinterrejse. Dagbogsblade" i Noveller og Skitser. Et Udvalg, det tredje bind af en serie, hvoraf de to første bind havde titlerne Sandinge Menighed og andre Noveller og Skitser og Den kongelige Gæst og andre Noveller og Skitser som begge udkom 1.3.1930.

Gyldendal genoptrykte andenudgaven af "En Vinterrejse" i Noveller og Skitser, 1950 og Det ideale Hjem og andre Noveller og Skitser, 2003.

Ifølge bibliografien (HPF) indeholder andenudgaven "mindre ændringer i ordvalg samt enkelte udeladelser i forhold til førsteudgaven" fra 1920. Vi har registreret over to hundrede sådanne ændringer på bogens knap hundrede sider.

Senere behandlinger

27.11.1920 svarede Pontoppidan i Aalborg Venstreblad på en udtalelse fra Bjørnstjerne Bjørnsons søn, skuespilleren Bjørn Bjørnson til Berlingske Tidende 23.11.1920.

Flemming Behrendts artikel her på netstedet "Henrik Pontoppidans møde med sig selv".