Lykke-Per C I-III, 1907

Den 23. marts 1907 inviterede Gyldendal til tegning af subskription på en ny udgave af Lykke-Per. Fra en annonce i Politiken samme dag citeres:

Henrik Pontoppidans Lykke-Per, der først afsluttedes i 1904, skal allerede nu trykkes i ny Folkeudgave, som vil blive udgivet i 25-Øres Hæfter [32 hefter à to ark]. Værket vil da i Løbet af de faa Aar være trykt i meget over 10,000 Eksemplarer.
Første Udgave af Lykke-Per blev nemlig straks udsolgt til Trods for at de første Bind gentagne Gange blev optrykt under Udgivelsen; Oplaget heraf var gennemsnitlig ca. 2500 Eksemplarer. Umiddelbart efter at første Udgave var sluttet paabegyndtes anden, gennemsete Udgave, der udsendtes som Folkeudgave i Subskription i et Oplag paa 4000 Eksemplarer; ogsaa denne er altsaa nu udsolgt, saa at et nyt, tredie Oplag paa 4000 Eksemplarer er nødvendigt.

Det som forlaget her kalder "tredie Oplag", betegnes også som "3die Udgave" eller "2den Folkeudgave". For at undgå denne uklarhed bruges nu terminologien:

  • LP A = 1. udgave (1898-1904)
  • LP B = 2. udgave = 1. folkeudgave (påbegyndt i subskriptionshefter 8.2.1905, afsluttet 19.12.1905)
  • LP C = 3. udgave = 2. folkeudgave (påbegyndt i subskriptionshefter 26.3.1907, afsluttet 5.2.1908)1

Teksten i C-udgaven er nysat efter B-udgaven. Pontoppidan frabad sig at læse korrektur og ønskede ingen ændringer foretaget, bortset fra to steder i B-udgaven der skulle rettes, det ene sted var i kapitel 1 og det andet i kapitel 27, det næstsidste kapitel. Se brev til Ernst Bojesen 8.1.1907.

Om tekstgrundlaget for 1907-udgaven se iøvrigt Behrendt 1964.

Alle afvigelser mellem udgaverne B og C må altså tilskrives sætteren. Afvigelserne er detekteret ved elektronisk sammenligning af OCR-skanninger af teksterne. Afvigelserne vises i C-teksten således at B-tekstens ordlyd anføres i en note. Utvivlsomme trykfejl rettes i begge udgaver og forsynes med en note: "< {forkert ord}". Dette betyder at udgaverne B og C her på netstedet nu fremtræder fuldstændigt korrekturlæst.

 
[1] her på netstedet også betegnet "1907-udgaven" tilbage