Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 8. januar 1907

to Steder står noget galt

Hillerød.
8d Jan. 1907

Kære Bojesen!

Ja, denne Sats er jo absolut lettere at læse end den forrige; men til Gengæld er Siden grimmere, fordi Marginen er for smal. Var det ikke bedre at bibeholde den gamle Linjebredde og det gamle Linjeantal, og så gøre Skriften lidt mindre? Jeg spørger kun.

For Korrekturlæsning bliver jeg jo fritaget, ikke sandt? Jeg ønsker ingen Ændringer foretaget, og jeg erindrer kun to Steder, hvor der står noget galt i den sidste Udgave. Jeg optegner Rettelserne på det andet Blad af dette Brev, for at De uden Besvær kan lade dem gå videre til rette Vedkommende.

Jeg søgte Dem forleden i Klareboderne uden at træffe Dem. Jeg vilde bl. a. have 2 bragt Hilsen herfra og ønsket Dem et godt Nytår. Jeg gør det nu her!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

Lykke-Per synes at skulle have det samme Held i Tyskland som her. Den er nylig udkommen i 2d Oplag, og jeg håber på et tredje. Og – hvad der er det mærkeligste – de synes dernede at have en langt bedre og klarere Forståelse af Bogen end herhjemme. Jeg fik just idag tilsendt et Blad (endog et strengt kristeligt Blad), hvis Gengivelse af Bogens Hovedtanker var mønsterværdig.

[Bilag]
[påskrift øverst:] Pontopp.

Rettelser

I Bind Side 18, 14 L. f. n. denne læs han. (Imod Sædvane sagde han ikke Goddag.)

III Bind Side 322. 5 L. f. o. Ordene "Og mest på ham" – udgår