Henrik Pontoppidan til Ernst Bojesen
Sendt fra Hillerød. 17. november 1906

mine Øjnes Tilstand

17d Novb. 1906
Hillerød.

Kære Bojesen!

Ja, jeg var virkelig glad og rørt over Deres Besøg1. Var det ikke, fordi Vejret har været så miserabelt i de sidste Dage, havde jeg allerde gengældt Dem det. Jeg er glad ved, at De trods alt bevarer Venskabet og Interessen for mig; jeg kan godt trænge til begge Dele.

Skønt min Dreng selv skriver for efter Evne at udtrykke sin Henrykkelse og Taknemlighed for den store Boggave, må jeg føje min egen Tak til. Jeg har desuden så mange andre Bøger at takke for; jeg kan nu trygt gå Vinteren imøde uden Fare for at komme til at savne Underholdning. Foreløbig har mine Øjnes Tilstand tvungen mig til stor Afholdenhed overfor al 2 Læsning, så jeg er endnu ikke nået langt ned i Bunken. Men det kommer altsammen. Vinteren er jo rummelig.

Modtag nu en hjertelig Hilsen både fra Kone og Barn og

Deres hengivne Jubelolding
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Besøg: måske i anl. af jubilæet den 10.11. tilbage