Henrik Pontoppidans natursyn

Pontoppidan Selskabets sommermøde 12.–14. august 2022 på Tisvilde Højskole

Fredag den 12. august

14.00-15.00: Ankomst og indkvartering

15.00: Velkomst v/ Michael Keldsen

15.15: Christian de Thurah: Ludvig Feilberg og Henrik Pontoppidans natursyn

At den i dag næsten ukendte Ludvig Feilberg påvirkede den lidt yngre Henrik Pontoppidan, er hævet over enhver tvivl, men hvordan og hvor tidligt i forfatterskabet kom denne påvirkning til udtryk? Blandt de af Pontoppidans tekster, der vil blive brugt i forsøget på at kortlægge indflydelsen fra Feilberg, er novellen "En Kjærlighedshistorie" (fra Landsbybilleder, 1883) og den lille roman Ung Elskov (1885).

20.00: Oliver Zeeberg Nielsen: Tågedalen – en nærlæsning af Sandinge Menighed.

Igennem en nærlæsning af andenudgaven af Pontoppidans Sandinge Menighed vil jeg undersøge, hvad der kan udledes om hvordan Pontoppidan, i hvert fald i denne tekst, bruger sine landskabs- og naturbeskrivelser i teksten.

Lørdag den 13. august

8.00: Morgenmad

9.00: Jon Helt Haarder: Et akut behov for aktualisering. Utidige og overjordiske perspektiver på Pontoppidans "Bonde-Idyl" fra Landsbybilleder (1883)

I mit oplæg rejser jeg spørgsmålet: Er "Bonde-Idyl" en fortælling om bøndernes udnyttelse af landarbejderne i det sene 1800tal eller handler den (også) om natur og klimakrise i et både aktuelt og meget langt historisk perspektiv?

11.00: Henrik Wivel: Det naturalistiske menneskebillede

Ud fra malerier af L.A. Ring fortæller dr. phil., Henrik Wivel om billedkunstnerens liv og værk med særligt henblik på hans forhold til Henrik Pontoppidan i de formative år. Foredrag med billeder.

12.30: Frokost

13.30-15.30: Udflugt (endnu ingen beslutning om udflugtsrute og guide. Formentlig arrangerer vi selv turen)

16.00: Tobias Skiveren: Det moderne gennembrud revurderet: Et økokritisk blik på det økologisk sublime og andre romantiske "anakronismer" i Henrik Pontoppidans Lykke-Per

Et forsøg på at revurdere det moderne gennembruds implikationer for økologi og klima ved at diskutere iagttagelser om perioden i Henrik Pontoppidans ingeniørroman Lykke-Per (1898-1904). Det vil ske i en analyse af romanens natur- og videnskabssyn, som vendes og drejes i lyset af en stribe nyere teoridannelser kendt som "økokritik".

20.00: Kaminpassiar, forfatteren Harald Voetmann og Johan Rosdahl
Vi tager udgangspunkt i Harald Voetmanns seneste bog, novellesamlingen Parasitbreve (udkommer 9. juni på Gyldendal).

Søndag den 14. august

8.00: Morgenmad

9.00: Silvia Rantzau Svare: Pontoppidans præstekarakterer i Det forjættede Land, Lykke-Per og De Dødes Rige

Foredraget vil tage udgangspunkt i min specialeafhandling om Pontoppidans præstekarakterer som både antropomorfe, tekstlige og præstelige konstrukter i de tre store romaner og løbende forholde sig til spørgsmålet om, hvorledes præstekaraktererne kobles til naturen.

11.00: Evaluering

12.00: Frokost og afrejse

Tilmelding senest 1. april til kassereren Gunnar Jørgensen
e-mail-adresse: gunnarjoergensen@hotmail.com.
Tilmelding til mødet sker efter "først til mølle"-princippet. Fuldtegnes mødet kan man blive skrevet på venteliste til afbudspladser.

Priser. Medlemmer: 2950 kr. (delt dobbeltværelse: 2800 kr.). Studerende (max 5 pladser, først til mølle): 500 kr. Ikke-medlemmer: 3675 kr. Deltagelse uden overnatning: 2100 kr.

Indbetaling senest 1. juli på konto reg. nr. 1551, konto nr. 0010010780. Husk afsender!

NB!

Mødet er godkendt som efteruddannelse
af fagkonsulent Nicolai Rekve Eriksen.

Tisvilde Højskole
Adresse: Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, telefon: 48 70 76 36, hjemmeside: www.tisvildehoejskole.dk

Der er både enkeltværelser og dobbeltværelser, alle med håndvask. Bad og toilet er på gangen. – En times transport fra København. Tog fra Hillerød til døren. – Vegetarisk kost kan bestilles – ring til højskolen.

Mødet er tilrettelagt af Esther Kielberg, Connie Nielsen, Nils Gunder Hansen og Oliver Z. Nielsen