Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 6. november 1886 (omtrentlig datering)

Grundtvigs deilige Salmer

*Octbr 1886 [Lørdag 6.11.18861]

Kjære Margrete!

Her ligger jeg og veed ikke om jeg skal kalde mig syg eller rask2, thi naar jeg undtager, at jeg ikke kan være oppe og maa holde temmelig streng Diæt, saa feiler jeg Intet. Men det er ingen moersom Tilværelse, især da jeg daarligt taaler at læse, hvorimod det underholder mig med den daglige Spillen i Huset. Igaar var jeg oppe 1 Time og haaber det samme i Dag. Min største Glæde er Grundtvigs deilige Salmer, især de sidste i Vartov-bogen.

Nu glæder vi os til at see Din Husbond. Sig ham, at Torsdag ved Frokosttid træffer han Inger; Fredag er han ikke velkommen, thi saa skal vi vadske, men Lørdag eller Søndag Middag.

2 Tusinde kjærlige Hilsner til Eder Alle fra

Moder

 
[1] skønnet datering, jf. Ingers brev til Margrethe 29.10.1886 hvori der omtales et kommende besøg af Emil Jespersen. tilbage
[2] syg eller rask: Brevet er skrevet med blyant. MOs sygdom begyndte med en slem hoste, se Ingers brev til Margrethe 1.10.1886. MO var syg og sengeliggende i perioder i oktober og november 1886. tilbage