Inger Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 1. oktober 1886

Morten er så glad ved sin lille kirke

1/10 86 [Fredag 1.10.18861]

Kære Margrete!

Hvorfor skrev du netop udenpå dit brev til de to frøkner Pontoppidan2, som ikke er hjemme; dersom de ikke skynder sig meget med at komme hjem imorgen, kan du hverken få svar eller tak til søndag. Og stakkels moder og jeg skal gå og kigge på den lukkede konvolut.

I torsdags morges rejste de omtalte frøkner til Havreholm, hvorfra vi venter dem engang imorgen. Matilde er rask og fornøjelig, og de har forhåbentlig haft en god tur trods regnvejret.

Moder ligger desværre igen, 2 denne gang er det nærmest hosten, der er slem; men hun har dog været lidt oppe idag, så jeg håber, det snart skal være ved det gamle.

Jeg har på femte uge gået med en slem forkølelse; men den er da meget bedre. Min stemme (talestemmen, sangstemmen er jo desværre gået sin vej) har lidt en del derved, og der vil vist gå nogen tid, inden det helt fortager sig. Jeg vilde så gærne sammen med Matilde til efterårsmøde3 i Hjørlunde på søndag, mandag og tirsdag, men jeg tør vist desværre ikke.

Ja, nu har jo Morten fået sin foreløbige dom4, så gælder det jo om, hvad højesteret vil sige. Hans Peter besøgte ham forleden 3 dag og fandt ham så glad ved sin lille kirke og ved tanken på præstegærningen; nu vil der vel sagtens også snart komme dom med hensyn til anerkendelsen5. Så er der endda den "lille sag"6 tilbage. – Det er dejligt at se sådan en fred der er både over Morten og Julie under det altsammen. Rigtignok har jeg ikke set dem, siden dommen er faldet, men jeg tror ikke, den er anderledes, end de havde ventet.

Hans Peter rejste idag efter at have hjulpet fru Schmidt med flytningen. Han var meget rar og gjorde indtryk af at være meget modnet i den sidste tid. Han er nok indstillet til Thaarup, Kaals og Borris7. Louise rejser på mandag til 4 sin præstegård.

Marie kommer hertil byen midt i måneden med vistnok de to næstmindste piger; ved fru Kampmans fødselsdag8 henter så Niels hende. Gid nu moder må have det lidt godt til den tid.

Har du set, at Jutta9 er død? Karl og Marie P. er derovre til begravelsen og tager den lille nyfødte10 (tre uger)√ pige med sig hjem. Den stakkels mand skal være meget nedbøjet og tør ikke beholde det lille bitte barn hos sig.

I aften har jeg første gang, siden jeg blev dårlig, vovet mig til at sidde oppe om aftenen; men jeg kan også nok mærke, jeg er træt.

Godnat allesammen! Mange kærlige hilsner fra moder og

Inger

[tilføjet oppe fra og ned i venstre margin på side 4:] Moder har det bedre endnu idag, lørdag. Hun var oppe ved selve familiemiddagen i søndags.

 
[1] jf. efterårsmødet i Jørlunde. tilbage
[2] de to frøkner Pontoppidan: Mathilde og Lisbeth. tilbage
[3] efterårsmøde: iflg. Mortens almanak 3.-5.10.1886, med deltagelse af Falkenstjerne, Jens Lund og Karl Povlsen. tilbage
[4] sin foreløbige dom: som svar på Mortens angreb på regeringen i indlægget Et Kirkens Genmæle i Tidens Strøm 6.2.1886 anlagde Estrup en almindelig injuriesag ved Frederiksborg birks ordinære ret. Dommen faldt 30.9.1886 og lød på 4 måneders fængsel, mortifikation af udtalelserne plus betaling af sagens omkostninger. tilbage
[5] anerkendelsen: ministeriet anerkendte Jørlunde valgmenighed 13.12.1886, men kunne ikke anerkende Morten som dens præst, så længe injuriesagen ikke var endelig afgjort. tilbage
[6] den "lille sag": den injuriesag, som Avisens redaktør havde anlagt mod Morten, der 5.11.1885 havde kaldt et avisreferat "løgnagtigt", blev afgjort 24.3.1887 ved Frederiksborg birks ret med Mortens frifindelse. tilbage
[7] Thaarup, Kaals og Borris: Tårup-Kvols-Borris pastorat ved Skive. tilbage
[8] fru Kampmans fødselsdag: Elisabeth Kampmann f. Willemoes var født 22.10.1815. tilbage
[9] Jutta: Anna Jutta Thora Hansen, f. Brodersen, født 3.12.1852, død 25.9.1886 i Balle. Hun var datter af distriktslæge Jørgen B. i Randers. Hun blev gift 28.8.1879 i Randers med kapellan Frederik Vilhelm Henrik Hansen (1853-1923), valgmenighedspræst i Balle, Bredsten sogn fra 19.3.1885. Pastor Hansen giftede sig derefter 11.11.1887 i Ryslinge Valgmenighedskirke (Nazarethkirken) med Emilie Christine Poulsen, f. 13.11.1858, søster til Karl og Alfred Poulsen. tilbage
[10] den lille nyfødte: Jutta Hansen, født 5.8.1886 i Balle, Bredsten sogn. tilbage