Inger Pontoppidan til Margrethe Jespersen, f. Pontoppidan
Sendt fra Svanholmsvej 5. 25. august 1885

Holger er ligeså jydsk, som da han rejste

Svanholmsvej 25/8 85 [Tirsdag 25.8.18851]

Kære Margrete!

Allerførst en bryllupsdagshilsen2 til dig og Emil med ønsket om, at I i mange år må få lov til i forening at skabe det gode kønne hjem, som så mange med eder glæder sig over. Og så hjærtelig tak for sidst, det var yndigt at besøge eder, skønt vejret var så uelskværdigt imod mig.

Det lader til, I synes mit besøg var så kort, at det ikke var meget værd; for mig har sådan et lille kig hos dem, jeg holder af, meget at sige.

Nu er jeg snart i orden med mine sager, og huset begynder i det hele at blive i god [nogle ord mangler] Moder holder 2 sig flink trods al det meget, der strømmede ind på hende, så jeg kunde have sparet mine ængstelser. Men jeg fik da ret i, hvad jeg sagde, at huset blev stort, såsnart moder kom hjem. Den første dag, da jeg var på strandvejen3, havde hun både Holger og Neergård og Hans Peter√ til middag midt i al roderiet.

Om den fornøielige Holger har vel moder fortalt; han tog igår til Samsø for at være der sammen med Valdemar. Du kan ikke tænke dig noget mere uforandret end Holger er; han er ligeså jydsk, som da han rejste.

Hans Peter rejser på torsdag og skal allerede præke på søndag, så han har jo en del at tænke på.

I Hjørlunde er endnu alt ved det gamle; om Matilde véd vi intet, men vi venter hende hver dag.

3 Fra Emilie Poulsen4 har jeg haft et par ord fra Ryslinge. Hun er meget grebet af det hele; men fortæller ikke meget om hver især. Det er da rigtigt, som vi tænkte, at Henriette5 tænker på at bo i Ryslinge sammen med sin fader. Derimod lader Emilie til igen at komme herind for at spille.

Med Petra6 er det igen noget dårligere, hun er mere urolig; det er det sværeste for mig at tænke på.

Selv tager jeg fat, hvor jeg slap før ferien, med ny lyst og nyt mod; fra September tager jeg stærkt fat, så I hører næppe meget fra mig før til jul. Jeg besøger også slægt og venner sammen med moder√ i denne tid for så ikke at vise mig mere på denne side jul. En lille oktoberferie til familiesamling er en undtagelse.

Nu farvel for idag allesammen! 4 Hils også det andet par, som nylig har holdt bryllupsdag, jeg var så glad ved at se dem. Lisbeth, Hanne og frøken Krogh må du også hilse mange gange; og så blot endnu engang hilsen og tak til dig og Emil fra

Inger

 
[1] jf. Margrethes bryllupsdag. tilbage
[2] bryllupsdagshilsen: Margrethe og Emil Jespersen blev gift 26.8.1879 i Randers. tilbage
[3] strandvejen: Inger var musiklærerinde for grosserer Philip W. Heymans børn, Strandvejen 11 (nuværende Østerbrogade; dengang begyndte Strandvejen ved Jagtvejens udmunding). tilbage
[4] Emilie Poulsen: f. 1858, søster til Alfred og Karl Povlsen. Hun blev gift 11.11.1887 i Ryslinge med enkemand og valgmenighedspræst Fr. Vilh. Hansen i Balle. tilbage
[5] Henriette: Henriette Amalie Jessen, født Poulsen, f. 1854, søster til Emilie, enke efter landbrugskonsulent Peter Jessen (1846-9.8.1885). tilbage
[6] Petra: Petra Petersen født Marstrand, f. 1847. Gift med gårdejer og højskolelærer Povl Petersen, Svendsbjerg ved Vallekilde. tilbage