Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 30. marts 1914

Hjalmar Bergstrøms Død

Fr. VI Allé 12 30/3 14

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg havde tænkt paa at skrive til Dem efter Premièren1, som jeg overværede og glædede mig over, men saa kom Bergstrøms Død2, der gjorde et dybt og sørgeligt Indtryk paa mig, og i de sidste Dage har jeg haft en Del at gøre i den Anledning, saa jeg ikke fik skrevet Dem til. Jeg gik efter Modtagelsen af Deres Brev i Formiddags ud til Fru Bergstrøm i Følge med Johannes Nielsen3, da jeg havde tænkt mig, at han, der stod Bergstrøm meget nær, maatte tage Ordet, naar De ikke kunde. Desværre havde Familien allerede efter Modtagelsen af Deres Brev til Fru Bergstrøm bestemt sig for at faa en Præst (Falk-Rønne4) 2 til at sige et Par Ord i Kapellet. Der blev da kun tilbage, at en af Bergstrøms Venner bragte ham en Hilsen ved Graven, og saafremt De ikke kommer5, bliver det Johannes Nielsen. Ingen af os, ejheller Fru Bergstrøm, syntes at Erik Skram egnede sig dertil, dels fordi han er svag og ret automatisk, dels fordi han sletikke har kendt Bergstrøm.

Jeg skriver kun disse Par Ord, jeg vil gærne have Brevet afsted endnu idag. Paa Onsdag6 Kl. 2 begraves Bergstrøm. Saa er vor Stand et fint og retsindigt Menneske mindre.

Hvor var det meningsløst, at han skulde dø. Jeg saa ham i Kisten i Hospitalets Kapel. Han laa alvorlig og eftertænksom. Der var intet forsonende ved hans Baare. En knugende Følelse af Meningsløshed og Uret. Men hvorhen skal man gaa med sin Klage?

Jeg fuldte Kisten ud paa Kirkegaardens Kapel. Vi bar ham ind og blottede vore Hoveder. En Opsynsmand satte en Seddel med Tegnestift paa Kisten. Paa Sedlen stod Bergstrøms Navn. Jeg hviskede for mig selv: Farvel, min kære Ven – –

Jeg har en saadan Lyst til at tale med Dem. Vi havde tænkt paa i April Md. at lægge os ud i et Pensionat paa Strandvejen. Hvad om vi valgte Egnen omkring Snekkersten?

Deres
Henri Nathansen

 
[1] Premièren: Thora van Deken, som fik première på Dagmarteatret 26.3.1914. Skuespillet var en dramatisering af romanen Lille Rødhætte, som HP havde foretaget sammen med Hjalmar Bergstrøm. tilbage
[2] Bergstrøms Død: forfatteren Hjalmar Bergstrøm (f. 1868) døde 28.3.1914. tilbage
[3] Johannes Nielsen: (1870-1935) skuespiller, direktør ved Dagmarteatret, fra 1.7.1914 kunstnerisk direktør for Det kgl. Teater. tilbage
[4] Falk-Rønne: antagelig Jørgen Falk Rønne (1865-1939) forfatter, præst ved Kristkirken i København. tilbage
[5] saafremt De ikke kommer: Det gjorde Pontoppidan ikke. I stedet skrev han digtet "Der er saa sære Luner" der ved begravelsen blev fremsagt af Johannes Nielsen. tilbage
[6] Onsdag 1.4.1914. tilbage