Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Snekkersten. 24. april 1914

Afstanden mellem Mennesker

[Brevkort adresseret til:] Forfatteren / Hr. Henrik Pontoppidan / Snekkersten
[poststemplet:] Snekkersten 24.4.14

Fredag

Kæreste H. P. Zasius.

Vi havde til idag planlagt en Tur til Hornbæk med Hjemkomst henad Aften og Afskedsbesøg hos Dem. Nu er jo imidlertid Vejret blevet 2 ret upaalideligt og vi har besluttet straks efter Morgenkaffen at sætte Kursen mod Hovedstaden. Vort Landophold har forsaavidt været uden Resultat, som vi ikke har fundet noget, der tiltaler os. Men maaske ses vi alligevel i Sommer – vi farter maaske Landet rundt paa Cykle og opsøger Dem i Rørvig.

Lev vel og tak for de Timer, vi tilbragte hos Dem. Der er desværre saa længe imellem at vi ses. Jeg synes Afstanden mellem Mennesker bliver større og større.

Hils alle derhjemme fra min Kone og Deres

H.N.