Henri Nathansen til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Frederik VI's Allé 12. 27. april 1914

Møde om ny Forfatterforening

Fr. VI Allé 12 27/4 14

Kære Henrik Pontoppidan!

Vi indkalder nu til et Møde i Anl. af den Sag, jeg talte med Dem om. Mødet finder Sted i Paladshotellet paa Raadhuspladsen Mandag d. 4de Maj Kl. 7½ Aften. Saa godt som alle, vi har talt med, har sluttet sig til Tanken. Nu gør vi Regning paa, at De kommer til stede, da det er af stor Vigtighed, at saa mange som muligt samles, saa 2 at vi kan blive enige i Hovedsagen, og De vil ved Deres Tilsynekomst og Tale have en stor Indflydelse paa Forsamlingen. En Del er desværre bortrejst, men jeg haaber, at Halvdelen kommer. Also, auf Wiedersehen.

Tak for sidst. Vi kommer til at bo i Skotterup, Rosenlund1 hedder Stedet, en rød Villa paa Landsiden med Strand foran. Reumerts og vi slaar os sammen om den. Saa haaber jeg, at vi ses i Sommerens Løb.

Hils alle derhjemme og vær venlig hilset af Deres hengivne

Henri Nathansen

 
[1] Rosenlund: Strandvejen 272 i Snekkersten, ca. 1 km syd for HPs bolig. tilbage