Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 13. januar 1934

Deres Stemme savnes

Politikens Hus, [lørdag] 13 Jan 1934

Kære Dr. Henrik Pontoppidan!

Jeg ved ikke, hvorfor De ikke var med, da vi for tyve Aar siden grundlagde den danske Stats Arkiv for Films og Fonogrammer. Men Deres Stemme savnes paa det kgl. Bibliotek, hvor Arkivet opbevares. Nu foretager vi et Par Suppleringer bl. a. med H.N. Andersens og Nexøs Stemmer. Vil De ikke glæde mig med at tale en Plade paa c. 3½ Minut, Optagelserne finder Sted paa Gl. Kongevej 170 ("Sølvpladen") hele Døgnet, hvis De ønsker det, vil De blive hentet og bragt. De kan 2 straks faa Deres egen Plade at høre, vi kasserer den, hvis De ikke synes om den. Et Aftryk burde da gemmes paa det kgl. Bibliotek, et andet i Pontoppidan-Arkivet i Randers.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Anker Kirkeby.

PS. Hvis De ikke vil lave en speciel lille Tale for Evigheden, kunde De jo læse "Det lyder som et Æventyr –" eller Deres pragtfulde Juledigt "Ved Lygtens Skin, imellem Faar og Stude –" eller det allerbedste, Deres monumentale Mene Tekel til Georg Brandes Fødselsdag. Eller dem alle tre!