Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 25. januar 1934

Hvad vælger De at sige?

[torsdag] 25.1.34.

Kære Dr. Henrik Pontoppidan!

Tak for Deres elskværdige Tilsagn1. Jeg haaber, Forkølelsen er ovre, saa De kan tale i Grammofonen; Materialet skal nemlig i nærmeste Fremtid overgives til det kgl. Bibliotek.

Deres Stemme kan enten optages i Studiet Gl. Kongevej 170, til hvad Tid, det maatte passe Dem. Men hvis De ikke ønsker at gaa 2 ud eller træffe uvedkommende, kan Teknikeren alene aflægge Dem Besøg og opstille Apparatet i Deres private Lejlighed.

Nu beder jeg Dem venligst svare paa følgende:

1) Ønsker De, at jeg skal komme og hente og bringe Dem i Bil?

2) Vil De hellere træde i direkte Rapport med Optagelses-Studiet, det er hos Direktør Rasmussen, Gl. Kongevej 170. Telf. Vester 2750 ? (De er jo lidt bange for Journalister!)

3) Hvad og hvormeget vælger De at sige?

Deres hengivne
Anker Kirkeby

 
[1] Tilsagn: et eventuelt skriftligt tilsagn kendes ikke. tilbage