Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 29. januar 1934

Jeg kommer på onsdag

[mandag] 29/1 1934

Kære Dr. Henrik Pontoppidan –

Tak for Deres venlige Brev1! Jeg kommer saa ud med Teknikerne Onsdag2 Kl 15.

Deres hengivne
Anker Kirkeby

Vi kan kopiere Pladen til Randers-Arkivet, men De kan ogsaa tale en helt ny Randersplade med særligt Randers-Indhold

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage
[2] Onsdag: formodentlig onsdag 31.1.1934 (eller muligvis 7.2.1934). tilbage