Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 3. februar 1934

De varmede mit Hjærte

3/1 19341

Kære Henrik Pontoppidan!

Jeg staar stadig flovere og fladere overfor Dem. Først: jeg kom for at melde et Afbud og gaa igen med det samme, jeg blev og optog Deres Tid den hele Dag. Men det var en stor Oplevelse for mig, jeg takker Dem for Deres Venlighed og Deres Husholderske for den velsignede Kærnemælksvælling. Efter forgæves at have 2 væltet mig ind paa Dem i en Snes Aar havde jeg ventet at finde en brysk og olympisk Herre, i Stedet varmede De mit Hjærte ved Deres Menneskelighed og Elskelighed. Tak!

Stadig fladere er jeg blevet ved at have løbet med halv Vind angaaende den unge Digter Weltzer2. Jeg har forsigtig prøvet at spørge mig for (uden at nævne Deres Navn) og han skal have ligget paa Øresundshospitalet, vistnok ikke, som jeg formodedeman havde sagt mig, paa Kommunehospitalet for 3 Nervesammenbrud; derimod skal han stadig være stærkt nervøs og trænge til at komme paa Landet; jeg har ogsaa ved denne Lejlighed hørt flere af hans Ting nævne som talentfulde, men paa det Punkt behøver De jo ingen Oplysning.

Altsaa: Tilgiv det altsammen.

Grammofon-Teknikerne haaber, Apparatet er i Orden i næste Uge.

Deres hengivne
Anker Kirkeby

 
[1] datoen 3/1 må være en fejlskrivning for (lørdag) 3/2. Lydoptagelsen var iflg. Kirkebys forrige brev (29.1.) først berammet til 31.1.1934, men apparaturet viste sig at være i uorden, så da Kirkeby den dag mødte flov op hos Pontoppidan for at melde afbud til optagelsen blev han inviteret indenfor på kærnemælksvælling – formodentlig hans første besøg overhovedet hjemme hos Pontoppidan. Lørdag 3.2.1934 er apparaturet endelig ved at komme i orden, og dette forbereder Kirkeby Pontoppidan på i nærværende brev. De efterfølgende breve tyder på at optagelsen på grund af Pontoppidans sygdom er blevet udskudt til sent i februar. tilbage
[2] Weltzer: forfatteren Johannes Weltzer (1900-51). Weltzer skrev senere et digt i Arbejderbladet til Pontoppidans 80 års fødselsdag i 1937. Vi har ikke andre informationer om HPs interesse for eller forhold til JW. tilbage