Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. 12. februar 1934

smukkere end paa bøse Billeder

[mandag] 12.2.34.

Kære Dr. Henrik Pontoppidan.

Tak for Deres elskværdige Brev1, jeg venter saa at høre fra Dem, jeg kommer da og henter Dem i Bil – har De ikke Lyst at tage Deres Datter med?

Jeg har ikke villet trænge paa med Fotografen, jeg gør det heller ikke nu, men det er en Regel ved alle Stemme-Arkiver i Tyskland, Frankrig, Italien o.s.v, at baade Teksten af Talen og et Fotografi af Personen√ vedlægges. Vi har 2 hidtil fulgt den samme Regel. Vilde det nu genere Dem, om Fotografen mødte i Optagelsesstudiet? De er selv noget Skyld i, at jeg gentar Forespørgslen, for De ser helt anderledes og meget smukkere (og rarere) ud nu end paa de bøse Billeder, Offentligheden ellers kender. Blir De ikke tilfreds med Pladen, kasserer vi den. Men det er altsaa blot en stilfærdig Forespørgsel.

Jeg vedlægger et Udklip 3 fra "Socialen" igaar. Maaske vil det more Dem.

Med Tak for Barnebarnets Hilsen er jeg

Deres hengivne
Anker Kirkeby

PS. Er der ikke et Hus i København, hvor vi kan sætte op en Mindeplade for Dem?

 
[1] Brev: kendes ikke. tilbage