Anker Kirkeby til Henrik Pontoppidan
Sendt fra København. November 1933 (1934-01)

mandige Barndomsminder

[November 19331]

Kære Dr. Henrik Pontoppidan!

Jeg ved ikke om jeg har faaet takket Dem for den Glæde det var at læse Deres friske og mandige Barndomsminder2 fra Randers – ellers hermed: Tak! Det er vist snart et Aar siden jeg fandt et Par Pjecer om gamle Randers-Forhold, som har ligget og ventet paa Dem, hvis 2 jeg saa Dem. Nu sender jeg Dem med Posten, maaske kan et og andet have Interesse? Jeg haaber De er rask; sidst jeg vilde have været ud til Dem var De upasselig.

Med de bedste Hilsner er jeg Deres hengivne
Anker Kirkeby

 
[1] uden dato, men brevet må være skrevet en "forglemmelsestid" efter Drengeaars udgivelse. Tre dage efter denne fik HP overrakt et æresborgerbrev fra Randers. Var mon det omtalt i Politiken? tilbage
[2] Barndomsminder: Drengeaar, udgivet 28.10.1933. tilbage