Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
30. december 1910 (udateret)

Selskabet i juleugen

Fredag Aften. [30.12.19101]

Kære Pontoppidans.

I flere Aar har jeg i Juleugen haft et Selskab2, bestaaende af samme Personer, Pontoppidans, Vilh. Andersens3, Rohdes, Hannovers4 Luplau Janssens5, som har vundet Paaskønnelse hos Gæsterne, og som flere af dem højlydt har efterlyst, da det udeblev i Aar. Jeg maatte nemlig opgive det i Julen, da flere af Deltagerne var bortrejste. Men nu skulde det løbe af Stablen, og det gælder nu om, at ingen svigter.

Jeg spørger Eder som de første: Kan I paa Lørdag? Jeg har undersøgt Toglisten, og set, at et Kystbanetog er her i Byen Kl. 619, tror jeg, altsaa sætter jeg Middagen Kl. 6½. Gør mig den Tjeneste, imorgen Formiddag pr. Telef. ell. Telegr. at sige mig Besked, saa vil jeg se at indfange Resten pr. Telefon.6

Eders hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Datering: Bemærkningen "det udeblev i Aar" viser at brevet er skrevet før nytår. Året må være 1910, da dette er det eneste år (inden Snekkersten-årene efter 1913) at Pontoppidan boede i nærheden af en Kystbanestation, idet han fra april 1910 til oktober 1911 boede Ahlmanns Allé 4, Hellerup. Middagen er berammet til lørdag 7.1.1911, men da var HP i Norge. tilbage
[2] Selskab: jf brevet 12.12.1907. tilbage
[3] Vilh. Andersen. tilbage
[4] Hannovers: kunsthistorikeren Emil Hannover (1864-1923) og hans hustru, keramikeren Karen f. Topsøe. tilbage
[5] Luplau Janssens: maleren Luplau Janssen (1869-1927) og hans hustru Ingeborg f. Madsen. Luplau Janssen var fra 1902 medlem af Den fri Udstilling s.m. Rohde. 1910 malede han EH. tilbage
[6] Hvad Henrichsen ikke vidste var, at Pontoppidan kort før jul havde besluttet at tilbringe Jul og Nytår i Norge og derfor ikke kunne være tilstede. Se brev 18.12.1910 til Georg Brandes. tilbage