Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
21. april 1909

udelukkes fra Forsvarsadressen

Erik Henrichsen,
Overretssagfører.
Ny Vestergade 15, St.
Telefon Nr. 2000.
Kjøbenhavn, K., d. 21 April 1909

Kære Pontoppidan.

Jeg vil blot lade Dem vide, at det nu er ganske øjensynligt, at baade Har. Nielsen og jeg skal udelukkes fra at underskrive Forsvarsadressen. Til Dato har ingen af os faaet den sendt, og det til Trods for, at det var en klar og utvetydig Betingelse fra Har. Nielsens Side for at træde tilbage fra det snævrere Udvalg, at han kom med paa selve Hoved-Adressen. Han benyttede min Telefon til at træffe denne Aftale med Karl Larsen, saa jeg har selv paahørt det.

Det gaar saavidt, at det end ikke er√ muligt for Har. Nielsen at komme i Forbindelse med Skram, der nu efter K.√ Larsens Bortrejse dirigerer Sagen. For 8 Dage siden prøvede han at komme i Telefon-Forbindelse med ham, men blev afvist med Besked om, at han 2 overhovedet ikke kunde træffe denne store Herre. Saa maatte han gaa ud i Rigsdagen, men Skram, som her ikke kunde undfly, kom kun med Udflugter, men lovede dog nærmere Besked efter et Møde, som skulde være holdt i Mandags, men Beskeden er ikke kommet.

Det er naaet til en saa latterlig Yderlighed, at det ikke er mig muligt at faa Skram meddelt, at Emil Hannover rimeligvis vil skrive under, naar han faar den sendt. Jeg var til Middag hos Hannover i Mandags og lovede ham, at jeg skulde sørge for, at√ Adressen blev sendt ham. Jeg bad saa Har. Nielsen om at meddele Skram dette, men Angsten har nu hos denne Krigsmand naaet et saadant Højdepunkt, at han ikke systematisk nægter sig hjemme for H.N., og jeg har derfor maattet meddele Han., at jeg ikke kan skaffe ham et Eksemplar af Adressen. –

Dette synes jeg, at De bør vide. Det skulde glæde mig, om De vilde tage Deres 3 Navn tilbage, det siger jeg oprigtigt, men jeg vil ikke presse paa Dem, for nu synes jeg, at Skandalen er saa tyk for Skram og Konsorter, og at Har. N. og jeg kan lade dem beholde den.

Tak for sidst! Venlig Hilsen, ogsaa til Deres Kone og Else! I Hast.

Deres hengivne
Erik Henrichsen