Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
12. december 1907 (udateret)

sædvanlige Julefremmede

12 Decbr [12.12.19071]

Kære Pontoppidan

Under Afskedens Hastværk igaar forsømte jeg følgende. Jeg skulde forsikre mig om, at De og Deres Kone er hjemme i Julen og vil gøre mig og mine sædvanlige Julefremmede den Glæde at deltage i den lille Middag hos mig, som jeg plejer at have mellem Jul og Nytaar, og som efterhaanden er blevet en Tradition, som Ingen, der har Respekt for det nedarvede, 2 vover at sætte sig op imod. Den skulde gærne være den 28de ds. Kl 6. (Dagen kan dog eventuelt ændres lidt). De ved, det er Andersens2, Rohdes, Hannovers3, Luplau Janssens4, der kommer, ikke flere. Jeg véd, at de vil blive særlig glade, for at træffe Dem og Deres Kone, derfor maa jeg først sikre mig Eder som "the great attraction", hvorpaa Succes'en skal "bygges op" (jfr Ivan i "Lykkeper"). Gør nu ikke Vrøvl, men gaa straks til en af de lokale Urtekræmmer-Telefoner og tilsig Eders Nærværelse.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Baggrunden for at datere dette brev til 1907 er denne: De to korrespondenter havde haft et voldsomt opgør i begyndelsen af 1907 og hele året skrev de ikke til hinanden før Pontoppidan sendte Henrichsen Hans Kvast og Melusine med en vennehilsen der fik Henrichsen til fysisk at opsøge Pontoppidans. Men i befippelsen glemt han at invitere dem til sin julemiddag. Det sker så med dette brev. Dateringen støttes af flg.: Først fra 1905 udskifter Henrichsen "Kære Hr. Pontoppidan" med "Kære Henrik Pontoppidan". Først fra 1903 har Johan Rohde et -s (han blev gift 18.10.1903). tilbage
[2] Andersens: Vilhelm Andersen. Det var Vilh. A. der talte ved Henrichsens bisættelse i 1917. tilbage
[3] Hannovers: kunsthistorikeren Emil Hannover (1864-1923) og hans hustru, keramikeren Karen f. Topsøe. tilbage
[4] Luplau Janssens: maleren Luplau Janssen (1869-1927) og hans hustru Ingeborg f. Madsen. Luplau Janssen var fra 1902 medlem af Den fri Udstilling s.m. Rohde. 1910 malede han EH. tilbage