Erik Henrichsen til Henrik Pontoppidan
4. december 1907

"med Venskab"

4 Decbr 07.

Kære Henrik Pontoppidan.

Foreløbig en oprigtig Tak for Bogen1. Jeg er ikke trængt længere ind i den end til det første hvide Blad, paa hvilket De har hædret mig ved at skrive mit Navn og de Ord "med Venskab", som jeg modtager som et lykkeligt og kærkomment Tegn paa, at de bitre Ord, der sidste Nytaar kom os imellem2, ikke har fjærnet mig fra Dem, hvad det personlige Forhold angaar. Jeg, som ingen Bog har at sende Dem 2 som Hilsen, vil istedet for bringe min Hilsen personlig i Hillerød, men jeg vilde gærne sikre mig, at dette Besøg ogsaa blev Dem og Deres Hustru saa belejligt som muligt. Nævn derfor selv en Dag, Hverdag eller Søndag, helst blandt de nærmeste Dage, saa skal jeg komme; giv mig helst et Par Dage at vælge imellem.

Foreløbig mine bedste Hilsener til Dem og Deres Hustru i Haab om et godt Gensyn.

Deres hengivne
Erik Henrichsen

 
[1] Bogen: formentlig Hans Kvast og Melusine, der udkom samme dag. tilbage
[2] bitre ord … os imellem: jf. brevet 15.1.1907. tilbage